Tárgyieszköz

Befektetett eszköz, tárgyi eszköz modul

– eszközök egyedi és csoportos nyilvántartása
– tartozékok nyilvántartása
– műszaki nyilvántartás adatainak kezelése (ingatlanok, jármű típusok, járművek, gépek-berendezések)
– immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásai
– beruházások követése
– állományba vételi bizonylatok készítése
– értékcsökkenés automatikus elszámolása, többféle módszer szerint
– értékcsökkenés elszámolása maradványértékig
– értékcsökkenés elszámolása kétféle kulcs (számviteli- és társasági adó) szerint, különbözetek kimutatása
– értékcsökkenések gyűjtése körzetenként, költségszámlánként és értékcsökkenési számonként
– gyűjtött értékcsökkenés kezelése
– részletes eszköz kimutatások (katalógusok, karton, forgalmi kimutatások, állományba vételi bizonylat), főkönyvi szintű összesítések
– tárolási hely szerinti kimutatások
– dolgozónkénti kimutatások
– automatikus leltárfelvétel lehetősége vonalkód segítségével
– leltárív készítése, leltározás, leltár kiértékelés – kapacitás figyelés
– vonalkód (EAN) alkalmazása

Kérjen ingyenes konzultációt!