Befektetett eszköz, tárgyieszköz modul:

– eszközök egyedi és csoportos nyilvántartása
– tartozékok nyilvántartása
– műszaki nyilvántartás adatainak kezelése (ingatlanok, járművek, gépek-berendezések)
– immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásai
– beruházások követése
– állományba vételi bizonylatok készítése
– értékcsökkenés automatikus elszámolása, többféle módszer szerint
– értékcsökkenés elszámolása maradványértékig
– értékcsökkenés elszámolása kétféle kulcs szerint, különbözetek kimutatása
– értékcsökkenések gyűjtése körzetenként, költségszámlánként és értékcsökkenési számonként
– gyűjtött értékcsökkenés kezelése
– részletes eszköz kimutatások (katalógusok, karton, forgalmi kimutatások, állományba vételi bizonylat), főkönyvi szintű összesítések
– tárolási hely szerinti kimutatások
– dolgozónkénti kimutatások
– automatikus leltárfelvétel lehetősége vonalkód segítségével
– leltárív készítése, leltározás, leltárkiértékelés – kapacitás figyelés
– vonalkód (EAN) alkalmazása

Kérjen ingyenes konzultációt!